PALUN TRÜKKIGE KÄESOLEVATE TINGIMUSTE KOOPIA VÄLJA OMA DOKUMENTIDE JAOKS.

Palun lugege seda dokumenti hoolikalt läbi. Selles kirjeldatakse üksikasjalikult meie poolt pakutavaid teenuseid ning sätestatakse teie ja StockPointi vahelised kohustused ja õigused Kui käesolevas dokumendis on midagi, millest te ei saa aru või millega te ei nõustu, ärge kasutage meie teenuseid.

Käesolevate tingimuste tekst on elektrooniline leping teie (edaspidi "kasutaja") ja StockPointi, Eesti seaduste kohaselt registreeritud ja tegutseva ettevõtte StockPoint, ärinumber Nr.14524988, registreeritud aadressiga Kadaka tee 72a/1, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 12618 “StockPoint”).
Käesolevad tingimused ja kõik tingimused, mis on sõnaselgelt lisatud ("Tingimused"), kehtivad StockPointi poolt pakutavatele teenustele juurdepääsu või nende kasutamise suhtes, kasutades veebilehte www.stockpoint.io ("Sait") või meie mobiilirakendusi, ning mis tahes muude StockPointi poolt pakutavate teenuste, toodete ja sisu (ühiselt "Teenused") suhtes. Nupule "Nõustun" või käesolevate tingimuste juures esitatud märkeruudule klõpsates või, kui see on varasem, siis mis tahes teenustele juurdepääsul või nende kasutamisel nõustute käesolevate tingimustega.

Käesolevate tingimuste tekst asub alaliselt aadressil https://stockpoint.io/page/terms contains kõik StockPointi avaliku pakkumise olulised tingimused.

Käesolevad tingimused on avaldatud ja viimati uuendatud kuupäeval 8-05-2018. Te peaksite käesolevate tingimuste koopia välja printima, et neid saaksite kasutada.

Käesolevad tingimused kirjeldavad Teile üksikasjalikult tingimusi, mida Te peate enne meie teenuste kasutamist piiranguteta ja vastuväidete esitamata aktsepteerima. Enne meie Teenuste kasutamist ja enne StockPointi kliendiks saamist peate täielikult mõistma ja nõustuma kõigi tingimustega, mis on selgesõnaliselt selgitatud ja/või millele viidates käesolevaga kaudselt nõustute.

Teenuste kasutamine on allutatud käesolevatele Tingimustele. Saidil konto loomisega ja/või mis tahes Teenuste kasutamisega kinnitate, et olete lugenud, mõistate ja nõustute täielikult käesolevate kehtivate Tingimustega ning nõustute, et need TINGIMUSED JA KÕIK TINGIMUSED ON SEADUSLIKULT KOHUSTATUD.

Kui teil on Tingimuste suhtes vastuväiteid, ärge kasutage meie Teenuseid. Teie juurdepääs Teenustele ja nende kasutamine tähendab, et te nõustute Tingimustega ja muude sellel saidil sisalduvate õiguslike teadete ja avaldustega. Teenuste kasutamist reguleerib Tingimuste versioon, mis kehtib kuupäeval, mil te iga Teenust kasutate. Te vastutate selle eest, et vaatate regulaarselt meie veebisaidi/rakenduste seda lehekülge, et tutvuda Tingimuste kehtiva versiooniga. Palun võtke julgelt ühendust meie klienditoe meeskonnaga aadressil http://www.stockpoint.io/application/help/contact.aspx, et saada selgitusi, enne kui kasutate või jätkate mis tahes Teenuse kasutamist.

Olenemata kõigest vastupidisest, tähendab meie Teenuste kasutamise jätkamine, et olete lugenud neid Tingimusi ja olete tingimusteta ja tingimusteta nõustunud Tingimustega tervikuna.

OLULINE MÄRKUS - StockPoint EI TUNNISTA USA (RESIDENTIDE JA KODANIKE), JAPANI, BRASIILI, TÜRGI, KANADA (SISALDATUD ONTARIO KUEBEC), KOREA DEMOKRAATILINE RAHVAVABARIIK (KRDV), IRAAN, KUBA, ALBANIA, SERBIA, SUDAN VÕI SÜRIA KASUTAJAID.

KUI TE REISITE MÕNDA NEIST RIIKIDEST, TUNNISTATE, ET MEIE TEENUSED VÕIVAD OLLA NENDES RIIKIDES KÄTTESAAMATUD JA/VÕI BLOKEERITUD.

StockPoint jätab endale õiguse kehtestada lisanõudeid või tingimusi enne konkreetses riigis või konkreetsest riigist pärit kasutajate vastuvõtmist oma ainuisikulise äranägemise järgi.

Elektroonilised allkirjad ja leping(ud): Te tunnistate ja nõustute, et klõpsates nupule "Nõustun" või sarnastele nuppudele või linkidele, mida StockPoint võib määrata, et näidata Teie nõusolekut mis tahes eelnevate tekstidega, Teenuste (nagu allpool määratletud) kasutamisega, sõlmite õiguslikult siduva lepingu. Käesolevaga nõustute elektroonilise suhtluse kasutamisega lepingute sõlmimiseks, tellimuste ja muude dokumentide esitamiseks ning meie veebisaitide ja platvormide kaudu algatatud või lõpuleviidud tehingute kohta käivate teadete, põhimõtete ja dokumentide elektroonilise edastamisega. Lisaks loobute käesolevaga mis tahes jurisdiktsiooni seadustest või määrustest tulenevatest õigustest või nõuetest, mis nõuavad originaalallkirja (mitteelektroonilist) või mitteelektrooniliste dokumentide üleandmist või säilitamist, niivõrd kui see on kehtiva kohustusliku õiguse kohaselt lubatud.

KÄESOLEVAD TINGIMUSED LOETAKSE NÕUETEKOHASELT AKTSEPTEERITUKS, KUI KASUTAJA JÄRGIB ALLPOOL LOETLETUD SAMME:

 • TUTVUDA TINGIMUSTE JA KÕIGI NENDE LISADEGA NING VIIDETENA LISATUD TINGIMUSTEGA;
 • TUTVUSTADA REAALNE JA TEGELIK TEAVE, SEALHULGAS AUTENTNE LOGIN, E-POSTI JA SALASÕNA, SAMUTI SISESTADA CAPTCHA KOODI REGISTREERIMISVORMI "REGISTER" VAHEKAART ASUB. https://stockpoint.io/;
 • SISESTAGE VAJALIK SÜMBOL REGISTREERIMISVORMI SPETSIAALSESSE LAHTRISSE PEALKIRJA "NÕUSTUN LEPINGU TINGIMUSTEGA" ALLA;
 • VAJUTAGE PÄRAST REGISTREERIMISVORMI TÄITMIST NUPULE "JÄTKA".

PÄRAST SEDA, KUI KASUTAJA VAJUTAB NUPPU "JÄTKA" JA NÄEB SPETSIAALSET SÕNUMIT, MIS TEAVITAB EDUKAST REGISTREERIMISEST, LOETAKSE REGISTREERIMISPROTSESS LÕPETATUKS JA KÄESOLEVATE TINGIMUSTE TINGIMUSED MUUTUVAD REGISTREERUNUD ISIKU JAOKS KOHUSTUSLIKUKS.

Pärast vajalike registreerimisetappide läbimist sõlmivad StockPoint ja veebilehte kasutav kolmas isik internetivõrgus aadressil. https://stockpoint.io have teenuste kasutamise järgmistel tingimustel.

TÄHELEPANU:.KUI TE EI NÕUSTU KÄESOLEVATE TINGIMUSTE TINGIMUSTEGA, SIIS PALUN ÄRGE REGISTREERUGE VEEBIS. https://stockpoint.io AND ÄRGE KASUTAGE SELLE TEENUST.

1. MÕISTED JA MÄÄRATLUSED

Käesolevates tingimustes on järgmistel terminitel alljärgnev tähendus, kui ei ole sätestatud teisiti:

 • Konto - süsteemi funktsionaalne osa, mis kontrollib kasutaja rahalisi vahendeid ja nendega tehtavaid toiminguid.
 • Rahapesuvastane poliitika tähendab kuritegelikust tegevusest ja terrorismi rahastamisest saadud raha rahapesu tõkestamise programmi, mis on lepingu oluline osa ja mille tekst on kättesaadav aadressil https://stockpoint.io/page/aml.
 • Vestlus.tähendab süsteemi funktsiooni, mis on mõeldud kasutajate vaheliseks kiirsõnumite saatmiseks.
 • Krüptoraha.tähendab võrdõiguslikkust kasutavat digitaalset valuutat, millel ei ole keskset emitenti ja mida jaotatakse otse selle valuuta omanike vahel.
 • Deal.tähendab StockPointi kasutajate vahel sõlmitud kokkulepet krüptorahaga seotud õiguste koormava võõrandamise kohta.
 • Hoius - tehing, mis hõlmab rahaliste vahendite ülekandmist kontole.
 • StockPoint on Stockpoint OÜ juriidiline isik, mis on registreeritud Eesti õiguse kohaselt, registrinumbriga 14524988, 8-05-2018, registrijärgse aadressiga Kadaka tee 72a/1, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 12618, sealhulgas, kuid mitte ainult Stockpoint OÜ töötajad, ametnikud, direktorid ja aktsionärid, sidusisikud. Sõltuvalt kontekstist võib Stockpoint tähendada ka teenuseid, tooteid, veebilehti, sisu ja muid materjale, mida pakub Stockpoint.
 • Vahetuskurss - suhe vahendite summa ja kasutaja poolt pakutava hinna vahel vahendite vahetustehingute puhul.
 • Tasud.tähendab StockPoint'ile tehingu osapoolte poolt makstavaid preemiaid ja StockPoint'i poolt pakutavate lisateenuste hindu, mis on pidevalt kättesaadavad aadressil. https://stockpoint.io/site/fees
 • Fiatraha - valitsuse poolt emiteeritud raha, mis on emiteerivas riigis seadusandlikul tasandil määratud seaduslikuks maksevahendiks.
 • Fondid.tähendab Fiatraha ja krüptoraha, mida kasutatakse tehingute teostamisel.
 • Order.tähendab Kasutaja pakkumist sõlmida tehing teatud tingimustel.
 • Pooled.tähendab StockPointi ja kasutajat.
 • Isiklik konto - kasutaja süsteemis registreerimise tulemusena loodud kaitstud lehekülgede kogum, mille abil kasutaja saab esitada tellimusi tehingute edasiseks täitmiseks ning anda StockPointile käesolevas lepingus sätestatud vahendustasusid.
  Isiklik konto kajastab teavet tehtud ja tühistatud tellimuste, suletud tehingute, olemasolevate rahaliste vahendite ja/või krüptoraha kohta ning muud teavet, mis on määratud veebilehe funktsioonidega.
 • Privaatsuspoliitika tähendab eeskirju isikuandmete kogumise, säilitamise, levitamise ja kaitse kohta, mida StockPoint saab kasutajatelt ja mis on lepingu oluline osa, mille tekst on kättesaadav aadressil https://stockpoint.io/page/privacy
 • Privacy Policy means the rules on the collection, storage, dissemination and protection of personal data that StockPoint receives from users and is an essential part of the Agreement, the text of which is available at https://stockpoint.io/page/privacy
 • Teenused.tähendab kõiki StockPointi poolt pakutavaid teenuseid.
 • Süsteem - tarkvara ja tehniliste vahendite kogum, mida StockPoint kasutab automaatses režiimis kasutaja poolt tema isiklikul kontol tehtud toimingute töötlemiseks.
 • Kasutaja.tähendab isikliku õiguse kohaselt sobivas õiguslikus vormis füüsilist või juriidilist isikut vastavalt kohalikele õigusaktidele, kes kasutab Saiti ja/või Süsteemi ja on sõlminud StockPointiga vastava lepingu.
 • Kasutajakonto andmed - süsteemile juurdepääsuks ja selle kasutamiseks vajalikud kasutajaandmed - sisselogimine, parool, e-posti aadress ja muud andmed, mis on märgitud nii registreerimisprotsessi ajal kui ka pärast seda.
 • Väljavõtt - tehing, mis hõlmab rahaliste vahendite ülekandmist kasutaja kontolt.
 • StockPoint Wallet tähendab krüptoraha rahakotti, mis salvestab avalikke ja privaatseid võtmeid, mida saab kasutada krüptoraha vastuvõtmiseks või kulutamiseks.

Lepingu tekstis sisalduvaid ülejäänud mõisteid ja määratlusi peavad lepinguosalised tõlgendama vastavalt Eesti õigusaktidele ja internetivõrgus aktsepteeritud üldistele mõistete tõlgendamise reeglitele.

Tingimuste erinevate jaotiste (artiklite) pealkirjad on pandud ainult selleks, et muuta tekst lugejale mugavamaks, ja neil ei ole mingit õiguslikku mõju.

2. LEPINGU ESE

Lepingu kohaselt osutab StockPoint kasutajale järgmisi teenuseid:

 • annab juurdepääsu süsteemile, et teostada tehinguid;
 • annab juurdepääsu kontole süsteemis;
 • annab süsteemi kasutamiseks ja tehingute tegemiseks vajalikku teavet.

Sõltuvalt kasutaja elukohast ei pruugi kasutajal olla võimalik kasutada kõiki veebilehe funktsioone. Kasutaja vastutab nende eeskirjade ja seaduste järgimise eest, mis kehtivad tema elukohas ja/või kohas, kust ta sellele saidile ligi pääseb.
Kasutaja tunnistab ja nõustub, et kauplemistehinguid sooritades kaupleb ta koos teiste kasutajatega ja et StockPoint ei ole ühegi tehingu vastaspool.
Käesoleva lepingu olulised osad on jaotised, mis on pühendatud privaatsuspoliitikale, rahapesuvastasele poliitikale ja tasudele.

3. JUURDEPÄÄS SÜSTEEMILE, REGISTREERIMISPROTSESS, ABIKÕLBLIKKUS JA CHAT'I KASUTAMINE

3.1. JUURDEPÄÄS SÜSTEEMILE

StockPoint annab kasutajale juurdepääsu süsteemiga seotud teabele, teiste kasutajate pakutavatele valuutakurssidele, suletud tehingutele ja esitatud tellimustele enne registreerimisprotsessi lõpuleviimist.
Süsteemile juurdepääsu saamiseks peab kasutaja lõpetama registreerimisprotsessi. Pärast seda saab kasutaja juurdepääsu isiklikule kontole, mis on loodud kasutajakonto andmete alusel.

3.2. Registreerimine

Kasutaja vastutab registreerimise käigus salasõna määramise eest. Kasutaja saab pärast registreerimise lõpetamist parooli igal ajal muuta. Kasutaja kohustub kaitsma parooli ja kasutajakonto andmeid kolmandate isikute juurdepääsu eest ning määrab ise, kuidas neid andmeid kõige paremini salvestada, ja võtab meetmeid, et vältida nende diskrediteerimist. Parooli ja/või kasutajakonto andmete kadumise või diskrediteerimise korral, samuti juhul, kui kolmandad isikud saavad ebaseaduslikult juurdepääsu kasutaja isiklikule kontole, peab kasutaja teavitama StockPointi nendest asjaoludest, võttes ühendust tehnilise toe meeskonnaga ([email protected]). Kuni StockPoint ei saa vastavat teadet, loetakse kõik kasutaja isikliku konto kaudu tehtud toimingud konto omaniku poolt tehtud toiminguteks.

Te tunnistate, et kohaldatavate seaduste kohaselt peavad finantsasutused hankima, kontrollima ja registreerima teavet iga isiku kohta, kes soovib StockPointi konto kaudu kauplemistegevust teostada. Nende tingimuste aktsepteerimisega nõustute StockPointi kontrollimispoliitikaga. Lisaks tunnistate, et me teeme jõupingutusi pettuste vältimiseks ja teie isikusamasuse kinnitamiseks. Sellest tulenevalt ja selleks, et täita meie regulatiivset kohustust, olete kohustatud meie registreerimisprotsessi käigus või igal ajal pärast seda ja igal juhul enne kauplemistegevuse alustamist esitama isikuandmeid ja täiendavaid dokumente, mida me selleks vajame. Kui te ei suuda oma kontot kontrollida mõne päeva jooksul alates käesolevate tingimuste jõustumise kuupäevast (st alates teie deposiidi kuupäevast), oleme sunnitud lõpetama teiega suhte ja tagastama teie kontolt olemasoleva saldo, millest on maha arvatud kõik väljavõtmata summad, teie nimele algsele makseviisile. Käesolevaga selgitatakse, et kuni te olete oma kontot täielikult kinnitanud, võib teie konto suhtes võtta teatud meetmeid ja kehtestada teatud piiranguid igal ajal enne sellist lõpetamist, kõik vastavalt StockPointi ainuisikulisele äranägemisele (näiteks, kuid mitte ainult: teie konto avatud positsioonide sulgemine, väljavõtete piiramine / uute positsioonide avamine / uute hoiuste tegemine; ja mis tahes muud meetmed või piirangud, mida StockPoint otsustab). Ilma et see piiraks eelneva üldisust, jätab StockPoint endale õiguse piirata, blokeerida juurdepääsu teenustele ja/või lõpetada kasutajakonto (sealhulgas sulgeda teie avatud positsioonid) ja/või anda oma kontod teisele üksusele igal ajal, kui nõutud teavet ja dokumente ei esitata. StockPoint ei vastuta võimalike kahjude eest, mis teil selliste positsioonide sulgemisel tekivad.

Kui te ei ole oma kontot rahastanud, olete reguleerimata ettevõtte StockPoint klient. Sellist teavet ja/või dokumente esitades kinnitate meile, et teie poolt esitatud teave ja dokumendid on tõesed, täpsed, ajakohastatud ja täielikud. Lisaks nõustute, et te ei kehastu ühegi isiku või üksuse nime all, ei esita vääralt mingit seost teise isiku, üksuse või ühinguga, ei kasuta valepealkirju ega varjata muul viisil oma identiteeti StockPointi eest mis tahes eesmärgil. Kui Te registreerite end majandusüksusena või majandusüksuse nimel, kinnitate käesolevaga, et Teil on volitused siduda see majandusüksus käesolevate tingimustega. Me rakendame rangeid turvamenetlusi ja kohustume käsitlema Teie poolt meile esitatud teavet hoolikalt vastavalt meie privaatsuspoliitikale. Pange tähele, et kui Te registreerite end meie juures, valite kasutajanime ja salasõna, millega Teid isiklikult identifitseeritakse iga kord, kui Te meie süsteemi sisse logite. Teie kasutajanimi ja parool tuleb alati hoida konfidentsiaalsena. Nende andmete kaitsmine on teie ainuvastutus. Kui eespool nimetatud kasutajanime ja salasõna turvalisust on rikutud või kui kahtlustate, et neid kasutatakse ebaseaduslikult, võtke meiega viivitamatult ühendust aadressil [email protected]. Kui me usume, et turvalisuse rikkumine on tõenäoline, võime nõuda, et te muudaksite oma kontotunnuseid või peataksite oma juurdepääsu kauplemisplatvormile. Me jätame endale õiguse muuta, muuta või väljastada teile uued kontovolitused või nõuda teie kontovolituste muutmist igal ajal, teatades teile sellest.

Kasutajal on õigus omada ja kasutada ainult ühte isiklikku kontot ning ta ei saa kasutada kahte või enamat isiklikku kontot. Selliseid tegevusi loetakse käesoleva lepingu rikkumiseks.

3.3. Abikõlblikkus

Eeltingimuseks on, et meie teenuseid kasutavad ja lepinguid sõlmivad ainult need, kellel on lubatud sõlmida õiguslikult siduvaid lepinguid. Seega, kui teil ei ole mingil põhjusel võimalik sõlmida meiega õiguslikult siduvaid lepinguid, ärge kasutage meie Teenuseid. Sellisteks põhjusteks võivad olla muu hulgas isikud, kes ei ole veel jõudnud asjaomase jurisdiktsiooni seadusliku vanusepiirini, kuid ei ole sellega piiratud. Meie sisepoliitika tõttu pakume Teenuseid ainult kasutajatele, kellel on piisav kogemus, teadmised ja arusaam finantstoodete ja krüptovaluutade finantsinvesteeringutest ning kes mõistavad täielikult nendega seotud riske. Olenemata kõigist eespool nimetatud piirangutest kehtivad eespool nimetatud kõlblikkuse piirangud ainult juhul, kui Teenused hõlmavad pärisraha kasutamist. Eespool nimetatud piirangud ei kehti mis tahes näidiskonto kasutamise suhtes, mis ei ole seotud pärisraha tehingutega. StockPointiga kauplemine võib mõnes jurisdiktsioonis olla ebaseaduslik ja me soovitame kasutajatel (sealhulgas, kuid mitte ainult, Kanada ja Brasiilia kasutajatel) enne Teenuste kasutamise otsustamist kontrollida kohalikke eeskirju. Me jätame endale õiguse hinnata või ümber hinnata igal ajal teie asjakohaseid teadmisi ja kogemusi meie teenuste kasutamiseks.

Ilma et see piiraks eelnevat, tunnistate ja mõistate meie Teenuste kasutamisega, et finantsinstrumente ja krüptovaluutasid käsitlevad seadused on kogu maailmas erinevad ning ainult teie kohustus on tagada, et te järgite täielikult kõiki seadusi, määrusi või direktiive, mis on seotud teie elukohariigi seadustega seoses meie Teenuste kasutamisega. Kahtluste vältimiseks, meie Teenustele juurdepääsu võimaldamine ei tähenda tingimata, et meie Teenused ja/või teie tegevus nende kaudu on seaduslikud teie elukohariigi seaduste, määruste või direktiivide kohaselt. Meie veebilehed ja/või muud veebimaterjalid ei kujuta endast pakkumist või pakkumismenetlust kellelegi jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine või pakkumismenetlus ei ole lubatud, või mis tahes isikule, kellele sellise pakkumise või pakkumismenetluse tegemine on ebaseaduslik, ning neid ei tohi kasutada selleks.

3.4. CHAT-I KASUTAMINE

Kasutaja saab juurdepääsu vestlusele pärast konto täiendamist 2000,00 (kahe tuhande) euro suuruse või suurema summaga, olenemata sellest, milliseid vahendeid ta kasutab.

Vestluse kasutamise ajal on kasutajal keelatud:

 • solvata ja ähvardada teisi kasutajaid ja/või StockPointi töötajaid. Seda peetakse otseseks chat'i kasutamise reeglite rikkumiseks ja see võib kaasa tuua kasutaja püsiva keelu;
 • kasutada rõvedat keelekasutust;
 • teha avaldusi, mis õhutavad rahvusvahelist erimeelsust, sisaldavad vägivallapropagandat või rikuvad teiste kasutajate usulisi tundeid;
 • saata mis tahes väliseid linke;
 • tekstisõnumid ainult suurtähtedega;
 • korduvalt sama teavet või pidevalt sama fraasi kordamist;
 • pakkumine fondide ostmiseks või müümiseks;
 • reklaamida teiste ettevõtete tooteid või teenuseid;
 • üleujutused, rämpspost ja arutelud teemadel, mis ei ole seotud krüptoraha või börsiga;
 • vale või eksitava teabe esitamine vahetuse kohta.

4. IDENTIFITSEERIMINE

4.1. .Üldine

Meilt nõutakse seadusega või kohaldatavate eeskirjadega (sealhulgas, kuid mitte ainult, väliskontode maksustamise seaduse ("FATCA") alusel, et kinnitaksime ja kontrolliksime iga isiku identiteeti, kes registreerub meie süsteemis ja avab meie juures konto. Seetõttu palutakse teil meil registreerimisel esitada meile järgmised andmed, sealhulgas: (1) nimi, (2) aadress, (3) sünniaeg, (4) telefoninumber ja mis tahes muu isikuandmeid, mida me võime aeg-ajalt küsida, näiteks koopia teie passist, aadressitõend või muud isikut tõendavad dokumendid või teave ning riigid, mille maksuresident olete, ning kinnitage, kas olete USA kodanik või kas teie sünnikoht on USAs. Te teavitate StockPointi kirjalikult 30 päeva jooksul kõigist olulistest muudatustest meile varem esitatud andmete kehtivuses või teabes.

4.2. .rahalised kontrollid

Aeg-ajalt võidakse teilt nõuda teatud dokumentide esitamist, et kontrollida krediitkaardi, elektroonilise rahakoti ja/või muu maksevahendi andmeid, mida te kasutasite raha hoiustamiseks oma kontole, või muid teie poolt esitatud andmeid. Pärast sellist kontrollimist võidakse teil lubada või mitte lubada raha või edasist raha hoiustada või kasutada või jätkata mis tahes teenuste kasutamist.

4.3. Kui te ei esita teavet nõutud aja jooksul või esitate ebatäpseid, ebatäielikke või muul viisil eksitavaid andmeid, jätame endale õiguse piirata, blokeerida juurdepääsu teenustele ja/või lõpetada kasutajakonto ja/või määrata kasutajakonto ühele StockPointi sidusettevõtetest, kui sellist teavet ei esitata.

4.4. .kontoomaniku surm või töövõimetus

Kui kontoomaniku surma või töövõimetuse korral ja kui kontoomaniku seaduslikud pärijad või esindajad soovivad kontol allesjäänud saldot välja võtta, peavad sellised seaduslikud pärijad esitama meile asjaomases jurisdiktsioonis kehtivate ametiasutuste poolt meile rahuldavad ametlikud juriidilised dokumendid, ning meie otsustame omal äranägemisel ja pärast selliste dokumentide kontrollimist, kas lubada sellist väljavõtmist.

5. KONTO

5.1. KASUTADES KONTOT

Pärast süsteemis registreerimist saab kasutaja juurdepääsu oma kontole isiklikus kontos. Kasutaja saab oma kontot ja isiklikku kontot isiklikult kasutada.

StockPoint märgib Isiklikul kontol andmed, mis on vajalikud konto täiendamiseks ja raha väljavõtmiseks kontolt Isiklikul kontol.

Konto täiendamiseks peab kasutaja tegema ülekande vastavalt StockPointi poolt kasutaja isiklikus kontos näidatud pangaandmetele. Kasutaja vastutab ülekandega seotud komisjonitasude ja teenustasude maksmise eest ning võtab endale riski, et ta on andnud vale pangakonto andmed.

Konto loetakse täiendatuks, kui vastav rahasumma laekub StockPointi arvelduskontole või kui StockPointi rahakotti ilmub vastav teade vähemalt 6 (kuue) kinnituse saamise kohta.

StockPoint kohustub võtma kasutajatelt vastu krüptoraha esemeid, säilitama neid, pidama nende kohta arvestust, teostama tehinguid ja andma neid kasutajatele nende nõudmisel.

StockPoint peab arvestust kontole ülekantud vahendite kohta ja ei hoia kasutajate raha. Rahaülekandeid konto täiendamise ajal ja ka kasutajate vaheliste tehingute teostamisel teevad kolmandad isikud (agregaatorid, makseasutused ja muud vahendajad). StockPoint ei vastuta nende kolmandate isikute tegevuse eest.

All operations related to the account are carried out at the user's request. StockPoint does not accept instructions from third parties to carry out any operations with the user account, unless otherwise provided in the contract or other agreements between the parties.

Kõik kontole paigutatud vahendid kuuluvad kasutajale. StockPoint ei saa blokeerida kontol olevaid vahendeid ilma kasutaja poolt antud korralduseta, samuti võib ta vahendeid kustutada ainult lepingus sätestatud juhtudel.

Intressid ei kehti kasutajakontol olevate vahendite jäägile ja StockPoint ei ole kohustatud ülalnimetatud intresse maksma.

Raha väljavõtmiseks kontolt peab kasutaja täitma isikliku konto vastava vormi. Kasutajale saadetakse registreerimise käigus märgitud e-posti aadressile sõnum, milles palutakse kinnitada või keelduda väljavõtmistoimingu tegemisest. Kui kasutaja keeldub väljavõtmisest või ei kinnita seda, jäävad vahendid kontole.

Süsteem seab mõned piirangud raha väljavõtmiseks ja kasutaja ei saa alustada raha väljavõtmist 3 (kolme) päeva jooksul pärast kasutajakonto andmete muutmist, mis hõlmab parooli muutmist või taastamist ja ka autoriseerimismeetodi muutmist.

Kasutaja võtab teadmiseks ja nõustub, et Fiat-valuutas tehtavate sisse- ja väljamaksetehingute tegemine võib pangakontrolli ja kontrollide tõttu viibida kuni ühe (1) kuu. Samamoodi ja krüptovaluutavõrkude olemuse tõttu tunnistab ja nõustub Kasutaja, et krüptovaluutade hoiustamine ja väljavõtmine tema kontole/kontolt võib võtta aega ühest (1) tunnist kuni seitsmekümne kahe (72) tunnini, välja arvatud ettenägematute või vältimatute võrguprobleemide korral.

Kinnitamata kasutajatel ei ole lubatud oma kontolt krüptovaluutasid välja võtta neljakümne kaheksa (48) tunni jooksul pärast konto loomist.

Juhul kui kasutaja avastab oma kontol kahtlase tehingu, sealhulgas, kuid mitte ainult, tundmatuid sisse- ja väljamakseid, mis ei ole kasutaja algatatud, teavitab kasutaja sellest viivitamatult StockPointi ja järgib StockPointi saadetud juhiseid. Vastasel juhul jätab StockPoint endale õiguse külmutada konto kuni uurimise lõpuni.

StockPoint võib olla sunnitud tühistama või tagasi kutsuma juba teostatud Väljavõtutehinguid finantsasutuste, sealhulgas, kuid mitte ainult, pankade nõudmisel, mis on seotud rahaliste vahendite hoiustamise ja väljavõtmisega kasutaja kontodelt. Sellisel juhul on kasutaja kohustatud tegema StockPointiga koostööd, et selgitada välja sellise taotluse põhjused.

5.2 TEIE KINNITUSED JA GARANTIID

5.2.1.Iga kord, kui kasutate Teenust, kinnitate ja garanteerite, et:

 • Each time you use the Service, you represent and warrant that:
 • Te ei ole poliitiliselt aktiivne isik ja teil ei ole mingeid suhteid (nt sugulased, partnerid jne) isikuga, kes on või on viimase 12 kuu jooksul olnud avalikus ametis. Kui ülaltoodud väide ei vasta tõele või on teie suhtes ebatäpne, teavitage palun meie klienditoe meeskonda aadressil [email protected] ja me anname teile teada, kas/kuidas te võite jätkata teenuste kasutamist;
 • Te olete terve mõistuse juures ja olete võimeline võtma vastutust oma tegude eest;
 • Kõik andmed, mille olete meile esitanud või mis tahes andmed, mis on meile konto avamisel ja/või sissemakse tegemisel antud, on täpsed, ajakohased, täielikud ja mitte eksitavad ning vastavad nimele maksekaardil ja/või maksekontodel, kuhu kavatsete raha hoiustada või kontolt saada; Vajalik on märkida krüptograafiliste?
 • Te teavitate meid viivitamatult kõigist muudatustest mis tahes teabes, mille olete meile seoses käesolevate tingimustega esitanud;
 • Te mõistate, et finantseeskirjad, finantseeskirjad, finantseetika ja lepingulised nõuded on ülemaailmselt erinevad ning teie kohustus on enne teenuste kasutamist veenduda, et te järgite kõiki kohalikke eeskirju, direktiive, piiranguid ja seadusi oma kohalikus elukohas. Te olete kontrollinud ja kindlaks teinud, et teiepoolne Teenuste kasutamine ei riku ühtegi sellist seadust või regulatsiooni mis tahes jurisdiktsioonis, mis kehtib teie suhtes;
 • Te vastutate kõigi regulatiivsete aruandlusnõuete eest seoses oma tehingutega, näiteks lühikeste netopositsioonide avalikustamise eest, kui aluseks olevate väärtpaberite suhtes kehtivad lühikeseks müügi piirangud;
 • Kogu raha ja vahendid, sh krüptoraha, mida kasutate ja investeerite Teenuste kaudu, ei ole mingil viisil pärit narkokaubandusest, röövimisest, terroristlikust tegevusest või muust kuritegelikust tegevusest, mis on ebaseaduslik või mida ükski asjaomane asutus võib pidada ebaseaduslikuks.

5.2.2.Kahtluste vältimiseks on esindused ja garantiid teie poolt antud isiklikud avaldused või kinnitused, millele me tugineme, kui me teile teenuseid osutame.

6. KAUBANDUSTEHINGUD

Tehingud süsteemis toimuvad kasutaja poolt antud tellimuste alusel ja vastavalt poolte poolt sätestatud tingimustele, võttes arvesse krüptoraha õiguste koormava võõrandamise lepingu eeltingimusi. StockPointi ei tohiks mingil juhul pidada tehingu osapooleks. Kõik tehingud toimuvad kasutajate vahel StockPointi teabe toel.

Kasutaja tunnistab, et tellimus esitatakse alles pärast hoolikat kaalumist ning mõistab ja aktsepteerib selle täitmisega kaasnevaid tagajärgi.

StockPoint võtab tasu tehingute täitmise eest. Komisjonitasu preemiad määratakse kindlaks tasude alusel.

Tellimuse andmiseks peab kasutaja täitma konto tellimuses märgitud summa ulatuses ja täitma vastava vormi leheküljel "Kauplemine" või "Vahetamine" sõltuvalt tellimuse tüübist, mida saab vaadata käesoleva lepingu punktis 6.

Kasutaja tellimus registreeritakse süsteemis pärast seda, kui on kontrollitud, et kontol on olemas vajalik summa raha. StockPoint kontrollib kasutajate võimalust tehingute tegemiseks ja tugevdab sellega kasutajate vahelist usaldust ning vähendab riski, et kasutajate tehingutest tulenevaid kohustusi ei täideta. Süsteem ei registreeri korraldust, kui kontol ei ole piisavalt vahendeid tehingu sooritamiseks.

Kasutaja ei saa korraga esitada rohkem kui 20 (kakskümmend) tellimust. Süsteem ei registreeri Tellimusi, mis ületavad näidatud summa.

Kasutaja võib tellimuse tagasi kutsuda igal hetkel kuni selle täieliku täitmiseni.

Kõik kasutajad saavad korraldusega konsulteerida, kuni see on täielikult täidetud või tagasi kutsutud. Paigaldatud korraldus kujutab endast kasutaja ettepanekut tehingu sõlmimiseks.

Tellimuse tehing suletakse, kui süsteem registreerib teise kasutaja poolt esitatud vastukorralduse. Vastukorraldus on vastupidine korraldus, millel on sama vahetuskurss. Vastukorralduste registreerimine süsteemis loetakse kasutaja poolt pakkumise vastuvõtmiseks. Tellimus loetakse täidetuks vastukorralduse süsteemis registreerimise hetkel.

Tellimust saab täita osaliselt. Kui see juhtub, annab süsteem uue korralduse algselt antud korralduse koormamata jäägi ulatuses.

Tellimuse täitmine toimub vastukorraldustes märgitud vastavate rahaliste vahendite ülekandmisega kasutajate kontodele. Nende vahendite ülekandmine toimub automaatselt süsteemi poolt. Sellega loetakse, et süsteemi poolt teostatud toimingud on teostatud kasutaja taotlusel.

Sellised tegevused nagu Tellimuste esitamine, tagasikutsumine ja tehingute sulgemine kajastuvad kasutaja isiklikul kontol.

Teave suletud tehingute kohta on kõigile kasutajatele kättesaadav StockPointi poolt määratud aja jooksul.

7. TELLIMUSTE LIIGID

Lihtne ostutellimus

 • Lihtne ostukorraldus kujutab endast kasutaja pakkumist osta teatud kogus raha kasutaja poolt määratud vahetuskursiga.
 • Lihtsa ostukorralduse andmiseks peab kasutaja täitma isikliku konto vastava vormi, märkides ostetava rahasumma ja määrates vahetuskursi.
 • Lihtsa ostukorralduse võib täita madalama vahetuskursi juures kui see, mis on esitatud korralduses märgitud. Sellega tagastatakse kasutajale liigselt makstud osa komisjonitasust. Lihtsat ostukorraldust ei saa täita kõrgema vahetuskursiga kui see, mis on esitatud korralduses märgitud.

Lihtne müüa tellimus

 • Lihtne müügikorraldus kujutab endast kasutaja pakkumist müüa teatud kogus raha kasutaja poolt määratud vahetuskursiga. Lihtsa müügikorralduse andmiseks peab kasutaja täitma isiklikus kontos vastava vormi, märkides ära müüdavate vahendite summa ja määrates vahetuskursi.

Turu ostutellimus

 • Turuostukorraldus kujutab endast kasutaja pakkumist osta teatud kogus raha ilma vahetuskurssi määramata.
 • Turuostukorralduse andmiseks peab kasutaja täitma vastava vormi isiklikul kontol, näidates ära ostetavate vahendite summa.
 • Korraldus täidetakse madalaima vahetuskursi alusel, mis leitakse teiste kasutajate poolt antud korralduste hulgast.
 • StockPointi tasu operatsiooni eest makstakse kohe tehingu sulgemise hetkel.

Turu müüa Tellimus

 • Turumüügikorraldus kujutab endast kasutaja pakkumist müüa teatud kogus raha ilma vahetuskurssi määramata. Turumüügikorralduse andmiseks peab kasutaja täitma isikliku konto vastava vormi, märkides ära müüdavate rahaliste vahendite koguse. Korraldus täidetakse kõrgeima vahetuskursi alusel, mis leitakse teiste kasutajate poolt antud korralduste hulgast.
 • StockPointi tasu operatsiooni eest makstakse kohe tehingu sulgemise hetkel.

Kompleksne ostu- ja müügikorraldus

 • Kompleksne ostu- ja müügikorraldus kujutab endast kasutaja pakkumist osta teatud kogus vahendeid kasutaja poolt määratud vahetuskursiga ja müüa omandatud kogus vahendeid kasutaja poolt määratud vahetuskursiga. Seega, kui kasutaja annab kompleksse ostu- ja müügikorralduse, annab süsteem omakorda esmalt lihtsa ostukorralduse ja kui see on täidetud, annab lihtsa müügikorralduse.
 • Kompleksse ostu- ja müügikorralduse andmiseks peab kasutaja täitma vastava vormi isiklikus kontos, märkides ostetavate vahendite summa ja määrates vahetuskursi, samuti määrates vahetuskursi, mida kasutatakse omandatud vahendite müümisel. Seda tüüpi korraldusi reguleerivad reeglid, mis on välja töötatud lihtsa ostu- ja müügikorralduse jaoks ning millel on kompleksse ostu- ja müügikorralduse eripärad.

9. EBASEADUSLIKU SAIDI JA SÜSTEEMI KASUTAMISE TUVASTAMINE JA TÕKESTAMINE

Kasutajal on keelatud sooritada tehinguid, jättes kõrvale tellimuste vormistamise ametliku menetluse, kasutades selleks isiklikke sõnumeid ja muid veebilehe ja/või süsteemi võimalusi. Sellistel juhtudel lakkab sõnum olemast privaatne ja muutub kättesaadavaks moderaatoritele ja administratsioonile, kui üks chat-kasutajatest esitab selle kohta kaebuse.

Kasutajal on keelatud kasutada veebilehte ja/või süsteemi muul viisil kui lepingus sätestatud; eelkõige ei ole kasutajal lubatud reklaamida tooteid veebilehel, kui pooled ei ole sõlminud täiendavat erikokkulepet.

Kasutajal on keelatud kasutada veebilehte ja/või süsteemi ebaseaduslikel eesmärkidel, sealhulgas kuritegelikust tegevusest saadud raha pesemine, terrorismi rahastamine ja osalemine äärmuslikus tegevuses.

Kasutaja on kohustatud läbima süsteemi või kolmandate isikute (agregaatorite, krediidi- või muude organite) poolt kehtestatud identifitseerimisprotsessi tehingu sõlmimise käigus, samuti täitma Eesti seadustes sätestatud nõudeid rahapesu (seadustamise) kuritegelikul teel saadud tulu vastu võitlemise valdkonnas.

10. RISKIHOIATUS RISKID JA VASTUTUSE PIIRANGUD

Kasutaja tagab, et ta mõistab krüptovaluutadega töötamise üldpõhimõtteid ja on teadlik krüptovaluuta järgmistest omadustest, mis mõjutavad selle väärtust ja sellega seotud riske:

Hinna volatiilsus: Krüptovaluutade väärtus on äärmiselt volatiilne. Nad on tundlikud ootamatute sündmuste või turusentimendi muutuste tõttu toimuvate järskude hinnamuutuste suhtes.

Finantsvõimendus:.Finantsvõimendus mitmekordistab kasutaja kasumit, kuid ka võimalikku kahjumit ja võib oluliselt mõjutada tasusid. Samuti seab see kasutaja ohtu kaotada rohkem kui tema algne investeering.

Tasud ja rahastamiskulud: Tasud ja lõivud võivad hõlmata intressimäära, rahastamiskulusid ja komisjonitasusid.

Hinna läbipaistvus:.Võrreldes fiat-valuutadega võib krüptovaluutade hinnakujunduses olla suuremaid erinevusi, mida kasutatakse kasutaja positsiooni väärtuse määramiseks. On suurem risk, et kasutaja ei saa kauplemisel aluseks oleva krüptovaluuta õiglast ja täpset hinda.

Kasutaja peaks kauplemistehingutes osalema ainult siis, kui tal on põhjalikud teadmised finantsturgudest ja ta mõistab täielikult krüptovaluutadega seotud riske.

Kasutaja tagab, et tal on õigus teha tehinguid krüptovaluutaga ja et ta on täielikult õigusvõimeline.

Kasutaja mõistab, et StockPoint ei mõjuta mingil viisil kasutajate poolt määratud vahetuskurssi, ei anna soovitusi vahetuskursi määramiseks ega prognoosi kurside kohta. Kasutaja vastutab kõigi majanduslike riskide eest, mis on seotud konkreetse vahetuskursi valikuga. StockPoint ei garanteeri, et tehing sõlmitakse lõplikult ja et selle tehingu tingimused on kasutajale kasulikud.

Kasutaja mõistab, et StockPoint ei ole mingil viisil seotud tehingute tegemisega ja/või krüptovaluutaga seotud tehingutega. Sellest tulenevalt ei võta StockPoint vastutust selle või selle krüptovaluutaga seotud toimingu ja/või tehingu teostamise tingimuste ja/või võimaluste tagamise eest, mis on vajalikud tehingu tegemiseks.

Kasutaja mõistab, et kõik krüptovaluutaga tehtavad toimingud on pöördumatu iseloomuga ja et tehingu käigus omandatud raha saab tagastada ainult teise kasutajaga sõlmitud täiendava erikokkuleppe alusel.

9.1. Üldine riskianalüüs

General risk analysis

9.2. Vastutus iga finantstehingu eest

Kasutades meie teenuseid, nõustute, et vastutate täielikult, iseseisvalt ja isiklikult iga tehingu ja/või krediitkaarditehingu eest, mis tehakse meie süsteemis teie konto kaudu. Seetõttu peate tagama, et olete alati ainus isik, kellel on juurdepääs oma kontole. Te peate tagama, et teie kontole ei pääse ligi ükski alaealine. Kui Te ei arvelda oma konto kaudu sooritatud tehingut, olete meie ees vastutav ja peate hüvitama meile kogu tehingu kaudse või otsese kulu katmiseks vajaliku summa. Juhul, kui on sõlmitud leping Fondide (valuuta ja/või krüviraha) omandamiseks või müümiseks hinnaga, mis ei vasta turuhinnale (näiteks juhul, kui tehniline viga, näiteks viga või defekt, on põhjustanud talitlushäire, mis on mõjutanud tehingu hinda), jätame endale õiguse lõpetada ja tühistada kõik sellised tehingud. Me teavitame teid oma otsusest tehingu tühistamise kohta ja selgitame teile selle põhjuseid. Teisest küljest olete kohustatud teavitama meid mis tahes sellisest talitlushäirest, kui teil tekib selline talitlushäire meie süsteemis kauplemise ajal.

9.3. Finantstehingute piirangud

Te mõistate, et finantseeskirjad, finantseeskirjad, finantseetika ja lepingulised nõuded on ülemaailmselt erinevad. Seega mõistate, et lõppkokkuvõttes on teie kohustus veenduda, et te järgite enne meie teenuste kasutamist kõiki kohalikke eeskirju, direktiive, piiranguid ja seadusi oma kohalikus elukohas. Kinnitame rangelt, et me ei luba meie Teenuste kasutamist kasutajatel, kes on pärit jurisdiktsioonist, kus meie Teenuste kasutamine ei ole lubatud. Need tingimused ei paku ega kutsu üles kasutama meie Teenuseid kellelegi, kes asub jurisdiktsioonis, kus konkreetne kasutamine ei ole lubatud või muul viisil kohalike seadustega lubatud. Pange tähele, et StockPoint kohaldab kõigi meie Teenuste abil tehtud tehingute ja tehingute suhtes oma hinnavahe, mis võib vastavalt suurendada tehingute ja tehingute maksumust. Kasutades meie Teenuseid, kinnitate, et kõik vahendid, mida kasutate ja investeerite meie Teenuste kaudu, ei ole mingil viisil pärit narkokaubandusest, inimröövist, terroristlikust tegevusest või muust kuritegelikust tegevusest, mis on ebaseaduslik või mida mis tahes asutus võib pidada ebaseaduslikuks. Juhul kui meil tekib kahtlus, et Te võite osaleda või olete osalenud pettuslikus, ebaseaduslikus või ebakorrektses tegevuses, sealhulgas, kuid mitte ainult, rahapesu või muul viisil käesolevate tingimuste vastases tegevuses, võidakse Teie juurdepääs Teenustele viivitamatult lõpetada ja/või Teie konto blokeerida. Kui teie konto lõpetatakse või blokeeritakse sellistel asjaoludel, ei ole StockPoint kohustatud tagastama teie kontol olevaid rahalisi vahendeid, välja arvatud juhul, kui asjaomane reguleeriv asutus on andnud teistsuguse korralduse. Lisaks teie juurdepääsu lõpetamisele Teenusele ja/või teie konto blokeerimisele jätame endale õiguse takistada teil juurdepääsu meie teistele veebisaitidele või serveritele või juurdepääsu mis tahes muudele meie poolt pakutavatele teenustele. Meil on õigus teavitada asjaomaseid asutusi, teisi võrguteenuste pakkujaid ja panku, krediitkaardiettevõtteid, elektrooniliste maksete pakkujaid või muid finantsasutusi teie isikust ja mis tahes ebaseaduslikust, pettuse või ebakorrektse tegevuse kahtlusest ning te teete meiega täielikku koostööd sellise tegevuse uurimiseks.

9.4. Täiendav riskide avalikustamine

On oluline, et te oleksite täielikult teadlik järgmistest punktidest:

9.4.1. StockPoint jätab endale õiguse sulgeda osa või kõik klientide avatud positsioonid, et hõlbustada teie poolt tasude või võlgnetavate summade sissenõudmist. Sellest olenemata olete kohustatud sellise(d) tasu(d) ja/või summad StockPoint'ile viivitamatult tasuma.

9.4.2. Te tunnistate, et teatavate instrumentidega kauplemine kauplemisplatvormil võib muutuda väga kiiresti ja hoiatamata volatiilseks. Kuna volatiilsete instrumentidega kauplemisega kaasneb suur risk, tunnistate ja nõustute, et me jätame endale õiguse sulgeda kõik või mõned avatud tehingud seoses mis tahes instrumentidega, mille kohta me mõistlikult tegutsedes otsustame, et need on volatiilsed, kauplemisplatvormil sel ajal noteeritud hinnaga ilma ette teatamata.

9.4.3. Juhul kui likviidsuse pakkujad ei suuda meile likviidsust pakkuda, võib teie korralduse täitmine viibida või te ei pruugi olla võimeline korraldusi täielikult esitama. Korralduse suurus võib samuti takistada korralduse täitmise kiirust. Pidage meeles, et mis tahes korraldust on vaja sisestada ainult üks kord. Sama korralduse mitmekordne sisestamine võib tahtmatult avada soovimatuid positsioone.

9.4.4. Meie veebisaidil ja/või rakendustes kauplemisel võivad teil tekkida süsteemivigad, mis tulenevad riistvara ja/või tarkvara tõrgetest. Mis tahes süsteemirikke tulemuseks võib olla see, et teie korraldus ei täida vastavalt teie juhistele, see täidetakse koos kontojääkide vigade ja lahknevustega või ei täideta üldse. StockPoint ei vastuta sellest tulenevate vigade eest. kontosaldodes. StockPoint jätab endale õiguse teha vajalikud parandused või korrigeerimised asjaomasele kontole.

9.4.5. Kuigi krüptovaluutade turud võivad olla teiste finantsinstrumentide või -turgudega võrreldes likviidsed, võivad turutingimused mõnikord muuta korralduse või korralduse limiidi täitmise (näiteks stopi seadmise teel) ettenähtud hinnaga võimatuks. Sellest tulenevalt võib kahjumi ulatus olla küll kokkulepitud limiidi piires, kuid kahjumi tekkimise risk võib olla suurem ja see kahjum võib tekkida suhteliselt lühikese aja jooksul.

9.4.6...Juhul, kui ühe teie tehingu hind liigub teie vastu, jätab StockPoint endale lisaks StockPointi poolt nõutavatele lisatagatistele või tagatisrahale õiguse sulgeda tasumata saldod ilma teie nõusolekuta.

9.4.7...Ebanormaalsetes turutingimustes võib aluslepingu aluseks oleva turu või instrumentide hind kiiresti kõikuda, et kajastada ettenägematuid sündmusi, mida ei saa kontrollida ei meie ega teie.

9.4.8...Oluline on teha vahet soovituslikel hindadel, mida näidatakse graafikutel, ja kaubeldavatel hindadel, mida näidatakse meie kauplemisplatvormil. Soovituslikud noteeringud annavad ainult märku sellest, kus turg on. Kuna krüptovaluutade turg on detsentraliseeritud, mis tähendab, et seal puudub üks keskne börs, kus kõik tehingud toimuvad, võib iga turutegija noteerida veidi erinevaid hindu. Seetõttu kajastavad kõik meie või kolmanda osapoole poolt kättesaadavaks tehtud graafikutel näidatud hinnad ainult "soovituslikke" hindu ja mitte tingimata tegelikke "kauplemishindu", kus tehinguid saab teostada.

9.4.9..Kõik avaldused seoses pärisraha kontodega on nädalavahetusel avatud ja kõik kauplejad on teretulnud oma kauplemiskonto andmeid vaatama. StockPoint jätab endale õiguse mitte tasaarvestada nädalavahetusel läbi viidud lepinguid vahetult pärast turgude avamist. StockPoint lubab nädalavahetusel kantud lepingute tasaarveldamist, kui turu likviidsustingimused on mõistlikud.

9.4.10...Siin esitatud riskiinfo ei kajasta kõiki riske ja muid olulisi aspekte, mis on seotud teie tehingutega seoses krüptovaluutadega. Seetõttu peaksite enne kauplemisega alustamist tutvuma selliste tehingutega kauplemise eripäradega üksikasjalikult või küsima täiendavat nõu.

9.4.11...Mobiilse kauplemistehnoloogia kasutamisega kaasneb rida ohte, nagu korralduste dubleerimine, edastatud hindade hilinemine ja muud mobiilsideühendusest tulenevad probleemid. Mobiiliplatvormil kuvatavad hinnad on üksnes viide täidetavale hinnale ja ei pruugi kajastada korralduse tegelikku täitmishinda. Meie mobiilifunktsioon kasutab sõnumite edastamiseks avalikke sidevõrguliine. Me ei vastuta mis tahes asjaolude eest, mille puhul teil tekib hinnanoteeringu hilinemine või kauplemiskõlbmatus, mis on tingitud võrguühenduse ülekandeprobleemidest või muudest meie otsese kontrolli alt väljuvatest probleemidest, mille hulka kuuluvad muu hulgas mobiilisignaali tugevus, mobiilside latentsus või muud probleemid, mis võivad tekkida teie ja mis tahes internetiteenuse pakkuja, telefoniteenuse pakkuja või mis tahes muu teenusepakkuja vahel. Pange lisaks tähele, et mõned kauplemisplatvormi või meie sotsiaalsete kauplemisfunktsioonide funktsioonid ei pruugi olla saadaval meie mobiilifunktsioonis.

9.5. Krüptovaluutadega kauplemisega seotud täiendavad riskid ja avalikustamine.

Lisaks punktis 9.1., 9.4. sätestatud üldisele riskide avalikustamisele ja sellest kõrvale kaldumata, seame krüptovaluutade erinevuslepingutega kauplemise võimaluse tingimuseks neile, kes suudavad tegelikult kanda mis tahes investeeritud raha kaotust ja kes mõistavad nõuetekohaselt selliste finantsinstrumentidega kaasnevaid riske. Käesolevas teatises ei ole võimalik avalikustada kõiki riske ja muid olulisi aspekte, mis on seotud krüptovaluutadega seotud erinevuslepingutega. Sellega seoses märgime järgmist:

9.5.1. Krüptovaluutatehingu tegemisel ei ole teil mingit omandiõigust või omandit (kasulikku või muud) aluseks olevas väärtpaberis või Bitcoinis või muus krüptovaluutas. Sellisena ei ole teil õigus saada hääleõigust, õigust saada teateid, dividendiõigust ja/või te ei ole krüptovaluutade omanik. Täiendavat teavet seoses teie õigustega dividendide jaotamise ja/või ettevõtete ühinemise või omandamise korral, mille emitent alusväärtpaberi emitent on.

9.5.2. .TE TUNNISTATE KÄESOLEVAGA, ET KRÜPTOVALUUTADE TURG ON DETSENTRALISEERITUD, REGULEERIMATA JA MÄÄRATAKSE AINULT NÕUDLUSE JA PAKKUMISE ALUSEL. KRÜPTOVALUUTADE VÄÄRTUS ON ÄÄRMISELT VOLATIILNE JA KRÜPTOVALUUTADE HIND VÕIB LÜHIKESE AJA JOOKSUL ETTEARVAMATULT TÕUSTA VÕI LANGEDA. SELLEST TULENEVALT TULEKS KRÜPTOVALUUTASID VAADELDA KUI ÄÄRMISELT KÕRGE RISKIGA VARA JA TE EI TOHIKS KUNAGI INVESTEERIDA VAHENDEID, MIDA TE EI SAA ENDALE LUBADA KAOTADA KRÜPTOVALUUTAS. ENNE KRÜPTOKURRENTSIDE TELLIMISE TEGEVUST VÕTAGE ARVESSE, ET: (I) ME TUGEVAD KRÜPTOKURRENTSIDE LIKVIDITEEDI VÄLJENDAMISEKS MEIE VÄLJENDATUD LIKVIDITEEDI TEGEVUSTELE (II) StockPoint LUBAB KRIPTOKURRENTSIDEGA KAUBANDAMIST ÜLEMALT NÄDALIKULT JA JÄLLEVÕTETAB ÕIGUSE EI TEGELDA. KUI StockPoint nii otsustab, on kauplemine krüptokursiividega lubatud ainult esmaspäevast kuni reedeni. ARVESTADES, ET KRÜPTOVALUUTADE BÖRSID VÕIVAD TOIMIDA NÄDALAVAHETUSTEL, VÕIB REEDESE SULGEMISE JA PÜHAPÄEVASE AVAMISE VAHEL OLLA MÄRKIMISVÄÄRNE VAHE. KÕIK SELLISED TEGURID VÕIVAD PÕHJUSTADA SELLE, ET TE KAS EI TÄIDA TELLIMUST KONKREETSEL KAUPLEMISPÄEVAL VÕI TÄIDATE TELLIMUSE OLULISELT EBASOODSAMATE HINDADEGA.

9.5.3. .Delisting ja/või mitte-toetatavad krüptovaluutad. Kui mis tahes ajal mõni teie tellimuse aluseks olev krüptovaluuta eemaldatakse nimekirjast ja/või me ei toeta mingil põhjusel enam kauplemist selliste krüptovaluutadega, siis asjaomane tellimus suletakse viivitamatult.

9.5.4. .Krüptoraha protokollide ja transformatsioonide toimimine. StockPoint ei oma ega kontrolli aluseks olevaid tarkvaraprotokolle, mis reguleerivad meie platvormil kauplemiseks kättesaadavate krüptovaluutade toimimist. Üldiselt on aluseks olevad protokollid avatud lähtekoodiga ning igaüks võib neid kasutada, kopeerida, muuta ja levitada. StockPointi teenuseid kasutades tunnistate ja nõustute, et (i) StockPoint ei vastuta aluseks olevate protokollide toimimise eest ning StockPoint ei anna mingit garantiid nende funktsionaalsuse, turvalisuse või kättesaadavuse kohta; ja (ii) et aluseks olevad protokollid on allutatud ootamatutele muudatustele tööreeglites ja/või muudele sündmustele ja/või ümberkujundustele ning et sellised hargnemised, ümberkujundused ja/või muud sündmused võivad oluliselt mõjutada StockPointi poolt teie kasuks hoitava krüptovaluuta väärtust, toimimist ja/või isegi nime. Sellisel juhul nõustute, et StockPoint võib ajutiselt peatada StockPointi tegevuse (teile ette teatades või ilma ette teatamata) ja et StockPoint võib oma äranägemise järgi (a) konfigureerida või ümber seadistada oma süsteemid või (b) otsustada mitte toetada (või lõpetada toetamine) sellise sündmuse tagajärjel forkeeritud protokolli ja/või krüptovaluutat täielikult. Meie ainuisikulise äranägemise järgi võime otsustada (kuid kahtluste vältimiseks ei ole me kohustatud seda tegema) kohandada teie kontot seoses Forki/sündmusega sõltuvalt iga sündmuse asjaoludest, mis on seotud teie valduses oleva konkreetse krüptovaluutaga. Sellise korrigeerimise arvutame välja meie, millest on maha arvatud kõik maksud, mis võivad sellega seoses kehtida. Seda tehes püüame teha sellist korrigeerimist heauskselt ja õiglaselt ning vajaduse korral võttes meetmeid, mis on kooskõlas turutavadega ja/või võttes arvesse kohtlemist, mida me võime saada oma vastaspooltelt või mis tahes asjakohaselt kolmandalt osapoolelt. Te tunnistate ja nõustute, et StockPoint ei võta absoluutselt mingit vastutust seoses forkeeritud protokolli ja/või krüptoraha toetamata haruga, mis tuleneb sellisest sündmusest.

10. TEHNILISED OMADUSED JA NÕUDED

10.1. Te tunnistate, et Teenused ja/või Tarkvara on arendusjärgus olevad beetaversioonid. Sellest tulenevalt on Teenused ja/või Tarkvara ebastabiilsed ja ei pruugi töötada veavabalt. Me ei garanteeri, et teenustes ja/või tarkvaras sisalduvad funktsioonid vastavad teie nõuetele või et teenuste ja/või tarkvara toimimine on katkematu või veavaba. Lisaks sellele jätame endale õiguse igal ajal ja mis tahes põhjusel tarkvara ja/või Teenuste, sealhulgas, kuid mitte ainult, tarkvara ja/või Teenuste struktuuri, spetsifikatsioonide, "välimuse ja tunnetuse", navigeerimise, funktsioonide ja muude elementide või nende mis tahes osade kasutamise lõpetada, ümber kujundada, modifitseerida, täiustada, muuta, parandada, parandada, lappida.

10.2. .Tehnilised nõuded meie teenuste kasutamiseks. Te peate tagama ja säilitama piisavad tehnilised vahendid, mille abil Te installeerite meie tarkvara ja/või pääsete ligi meie Teenustele. Need tehnilised vahendid peavad sisaldama vähemalt personaalarvutit/mobiilset seadet/tahvelarvutit, internetiühendust mis tahes viisil ja telefoni või muud ühendust. Juurdepääs internetile on oluline funktsioon ja te olete ainuisikuliselt vastutav kõigi internetiühenduse saamiseks vajalike tasude eest. Kuna kasutate meie teenustele juurdepääsuks oma personaalarvutit, vastutate rangelt ja ainuisikuliselt meie teenustega seotud andmete terviklikkuse ja nõuetekohase säilitamise eest. Kasutades meie Teenuseid, kinnitate ja garanteerite meile, et olete paigaldanud ja rakendanud oma arvuti turvalisuse ja terviklikkusega seotud asjakohased kaitsevahendid ning et olete võtnud asjakohaseid meetmeid oma süsteemi kaitsmiseks arvutiviiruste või muude sarnaste kahjulike või ebasobivate materjalide, seadmete, teabe või andmete eest. Me ei vastuta Teie ees juhul, kui Teie arvutisüsteem rikub, kahjustab, hävitab ja/või vormindab Teie andmeid. Lisaks sellele, kui teil tekivad viivitused ja mis tahes muud liiki andmete terviklikkuse probleemid, mis on tingitud teie riistvara konfiguratsioonist või valest juhtimisest, ei vastuta me. Lisaks kohustute meid kaitsma mis tahes arvutiviiruse või muu sarnase kahjuliku või sobimatu materjali või seadme ebaseadusliku edastamise eest meie süsteemi teie personaalarvutist.

10.3. .Tehnilised probleemid ja raskused. Tehnoloogiapakkujana tuletame teile meelde, et mõnel juhul võib interneti kasutamine olla aeg-ajalt ebausaldusväärne ja mõnikord võib teil tekkida probleeme ühenduse loomisega, kuigi tänapäeval on üldlevinud praktika, et üldiselt peetakse interneti kasutamist nüüdseks väga usaldusväärseks. Olenemata sellest ja tunnistades eelnevat, võtate käesolevaga endale kohustuse, et me ei vastuta ja te ei pea ega püüa meid ega meie ametnikke, töötajaid, esindajaid ega teenusepakkujaid vastutavaks tehniliste probleemide, süsteemirikete ja -vigade, sideliidirikete, seadmete või tarkvara rikete või rikete, süsteemi juurdepääsuprobleemide, süsteemi läbilaskevõime probleemide, suure internetiliikluse nõudluse, turvalisuse rikkumiste ja volitamata juurdepääsu ning muude sarnaste arvutiprobleemide ja -vigade eest. Me ei esinda, garanteeri, garanteeri ega väida, et teil on võimalik igal ajal ja igast asukohast meie Teenusele ligi pääseda või seda kasutada. Lisaks, kui te reisite mõnda riiki, kus meie Teenused ei pruugi olla kättesaadavad või on blokeeritud, näiteks USA, Jaapan ja/või Türgi, on teil piiratud või puudub juurdepääs meie Teenustele. Me ei esinda, garanteeri, väida ega garanteeri, et meie Teenused on alati katkematud ja veavabad. Lisaks sellele ei anna me garantiid kaubakõlblikkuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta.

10.4. .Disconnection Policy. Kui teie ühendus meie teenustega äkki katkestatakse, kui te aktiivselt kauplete võrgus, hoiame teie positsioonid avatuna, kuni saate ühenduse taastada või kauplemine lõpetatakse.

10.5. .Hoolduse väljalülitamine. Meil on jätkuvalt õigus igal ajal sulgeda oma tegevus ja sulgeda oma Teenused klientidele. Me võime seda teha igal ajal ilma ette teatamata. Kui me seda teeme, säilitame õiguse sulgeda kõik avatud tehingud ja sõlmida tehingud õiglase ja turuväärtusega hinnapakkumiste alusel, nii et meie klientidel ei ole meie suhtes mingeid jätkuvaid nõudeid. Lisaks sellele jätame endale õiguse igal ajal omal äranägemisel kehtestada kliendikontodele mahupiiranguid. Lepingute väljamaksed määrab StockPoint kindlaks, võttes aluseks sellel veebisaidil esitatud igapäevased väärtused, mis on seotud StockPointi saadud pankadevaheliste kauplemisandmetega, tingimusel, et StockPointil on õigus teha parandusi sellistes andmetes, kui andmed on valesti hinnatud või trükivigad.

11. KEELATUD KAUPLEMISMEETODID

11.1. .Circumvention Reverse Engineering. Te ei tohi ebaseaduslikult ligi pääseda ega üritada juurdepääsu, pöördprojekteerida või muul viisil kõrvale hoida meie poolt meie süsteemi suhtes rakendatud turvameetmeid. Kui te rikute meie äranägemisel seda punkti, võime lõpetada teie juurdepääsu teenusele viivitamatult ja/või blokeerida teie konto ning StockPoint võib teavitada huvitatud kolmandaid isikuid sellest, et te rikute seda punkti. Meil on olemas ja me arendame ka edaspidi kõiki vajalikke vahendeid, et tuvastada meie Teenuse petturlikku või ebaseaduslikku kasutamist.

11.2. Tehisintellekti tarkvara. Absoluutselt keelatud on kasutada mis tahes tarkvara, mille eesmärk on meie äranägemise järgi rakendada meie süsteemis mingit tehisintellekti analüüsi, mis on seotud meie teenuse kasutamisega. Juhul, kui me omal äranägemisel tuvastame, et on kasutatud tehisintellekti tarkvara, jätame endale õiguse võtta meetmeid, mida me vajalikuks peame, sealhulgas blokeerida täielikult juurdepääs Teenusele ja/või sulgeda kasutajakonto. StockPoint jätab endale õiguse konfiskeerida kõik kasumi ja/või tulud, mis on otseselt või kaudselt tekkinud käesolevas punktis 11 kirjeldatud kauplemistegevuse keelamise teostamise teel.

11.3. .kuritarvituslik kauplemistehnika. Internet, ühendusviivitused, turusündmused ja hinnasöötmise vead tekitavad mõnikord olukorra, kus StockPointi kauplemisplatvormidel kuvatavad hinnad ei kajasta tegelikult turukursse, kas üldiselt ühendusviivituste tõttu, turusündmuse või ebatavaliste kauplemistingimuste ilmnemisel. Kauplemisstrateegiaid, mille eesmärk on kasutada ära hinnavigu ja/või sõlmida tehinguid turuvälise hinnaga või kasutada ära selliseid internetihäireid (näiteks scalping või sniping), ei saa kasutada börsivälisel turul, kus klient ostab või müüb otse turutegijalt. Sellised kauplemisstrateegiad ei ole meie kauplemisplatvormil lubatud. Samuti on teil keelatud sõlmida tehinguid või tehingute kombinatsioone, mis koos või eraldi võttes on mõeldud meie platvormi manipuleerimiseks kasumi saamise eesmärgil, nagu näiteks pikkade ja lühikeste positsioonide hoidmine samades või sarnastes instrumentides sarnastel aegadel kas teie poolt või teie poolt koos teistega tegutsedes. Kui me suudame mõistlikult tõestada, et te oma kauplemisstrateegia või muu käitumise põhjal kasutasite või püüdsite tahtlikult ja/või süstemaatiliselt ära kasutada selliseid hinnavigu, turuväliseid hindu ja/või teostasite keelatud kauplemistegevust, on meil õigus võtta 30 päeva jooksul alates hetkest, mil me oleme sellised võtted tuvastanud, üks või mitu järgmistest vastumeetmetest: (i) kohandada teile kättesaadavaid hinnavaheid; (ii) piirata või viivitada teie täitmist ja/või juurdepääsu jooksvatele, koheselt kaubeldavatele noteeringutele, sealhulgas pakkudes ainult manuaalseid noteeringuid; (iii) nõuda teie kontolt tagasi kõik varasemad kauplemiskasumid, mida me saame tõestada, et need on saadud sellise kuritarvitamise kaudu igal ajal; ja/või (iv) lõpetada konto viivitamatult, andes kirjaliku teate. Kõik vaidlused, mis tulenevad sellistest noteerimis- või täitmisvigadest, lahendab StockPoint oma ainuisikulise ja täieliku äranägemise järgi.

12. HUVIDE KONFLIKTID

12.1. Meilt nõutakse, et meil oleks kehtestatud kord, mille eesmärk on võtta kõik mõistlikud meetmed, et vältida huvide konflikte, mis kujutavad endast või põhjustavad meie klientide huvide olulise kahjustamise riski. Kui me ei suuda vältida võimalikku huvide konflikti, teavitame teid kirjalikult võimalike huvide konfliktide olemusest ja allikatest, et te saaksite teha teadliku otsuse asjaomaste teenuste või soovituste kohta.

12.2. Te nõustute ja kinnitate, et huvide konflikt võib tekkida, kui StockPointi ja selle sidusettevõtete huvid konkureerivad või võivad näida konkureerivat teie huvidega käesolevate tingimuste alusel.

12.3. .Täpsemalt tunnistate ja kinnitate käesolevaga, et:

12.3.1. .Me võime anda teie korralduste täitmise üle või anda selle üle teisele StockPointi kontserni liikmele või ettevõtetele;

12.3.2. .Me võime samal ajal täita erinevate klientide tellimusi, mis on üksteisele vastandlikud;

12.3.3. .Me võime luua ärisuhteid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kauplemissuhteid teiste finantsinstrumentide emitentidega ja meil võib olla finantshuvi sellistes instrumentides;

12.3.4. .Me tegutseme turutegijana ja sellega seoses võivad tekkida huvide konfliktid; ja

12.3.5. .Me võime kompenseerida ja/või jagada teie tegevusest saadud tulu meie sidusettevõtete, partnerite ja/või teiste sarnaste osapooltega, kes teostavad meie nimel turundustegevust. Näiteks teavet meie partneritele makstava hüvitise kohta leiate aadressilt http://www. StockPointpartners.com/.

13. HÜVITAMINE JA VASTUTUSE PIIRAMINE

13.1. NÕUSTUTE SELGESÕNALISELT, ET TE KASUTATE VEEBISAITI JA MIS TAHES VÄLJAANDEID, ESITLUSI, FINANTS- JA KRÜPTOKAUBANDUSE TEAVET, HINNAKUJUNDUSANDMEID, KAUPLEMISANDMEID, TULEMUSLIKKUSE TEAVET, BLOGISID, POSTITUSI VÕI MUUD TEAVET, SISU, TEENUSEID JA MATERJALE, MIS SISALDUVAD MEIE VEEBISAIDIL, MILLELE PÄÄSEB LIGI VÕI MIDA SEAL KIRJELDATAKSE, OMAL VASTUTUSEL NING ET KOGU SELLINE TEAVE, SISU, TEENUSED JA MATERJALID ON ESITATUD "NAGU ON" JA "NAGU SAADAVAL".

13.2. KOHALDATAVA ÕIGUSE POOLT LUBATUD ULATUSES EI ANNA ME MINGEID SELGESÕNALISI EGA KAUDSEID TAGATISI MEIE VEEBISAITIDE VÕI MEIE VEEBISAITIDEL OLEVA VÕI NENDE KAUDU KÄTTESAADAVA TEABE, SISU, MATERJALIDE VÕI TEENUSTE KÄTTESAADAVUSE, TOIMIMISE JA KASUTAMISE KOHTA, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID KAUBAKÕLBLIKKUSE, SOBIVUSE, ÕIGUSPÄRASUSE, MITTEKAITSTAVUSE JA KAUDSETE GARANTIIDE KOHTA, MIS TULENEVAD KAUPLEMISE VÕI TEGEVUSE KÄIGUS TOIMUVA TEGEVUSE KÄIGUS. EI VEEBILEHT EGA ÜKSKI TEAVE, SISU, MATERJALID VÕI TEENUSED, MIS ON KÄTTESAADAVAD VEEBILEHE KAUDU, EI KUJUTA ENDAST EGA OLE MÕELDUD PAKKUMIST VÕI PAKKUMIST VÄÄRTPABERITE OSTMISEKS, INVESTEERIMISNÕUSTAMIST EGA SOOVITUST VÕI PROPAGEERIMIST MIS TAHES TEHINGU VÕI MUU FINANTSTOOTE, INVESTEERIMISJUHI VÕI KAUPLEMIS- VÕI INVESTEERIMISSTRATEEGIA KOHTA EGA TOHIKS SEDA TÕLGENDADA SELLISENA. LISAKS EI KINNITA EGA GARANTEERI ME, ET VEEBILEHE KAUDU KÄTTESAADAV TEAVE ON TÄPNE, TÄIELIK, USALDUSVÄÄRNE VÕI AJAKOHANE, NING ME EI VASTUTA SELLES SISALDUVATE VIGADE VÕI PUUDUSTE EEST EGA NEGATIIVSETE TAGAJÄRGEDE EEST, MIS TULENEVAD SELLEST, ET TE TOETUTE VEEBILEHE MIS TAHES ASPEKTILE. LISAKS EI ANNA ME MINGEID KINNITUSI EGA GARANTIISID SELLE KOHTA, ET MEIE VEEBILEHED ON KATKEMATUD, TURVALISED VÕI VABAD VIGADEST, VIIRUSTEST VÕI MUUDEST KAHJULIKEST KOMPONENTIDEST.

13.3. MINGISEL KORRAL EI OLE MEIE VÕI MEIE TÖÖÖTAJAD VÕI StockPointi VÕI TÖÖÖTAJATE DIREKTORID, TÖÖÖTAJAD, TÖÖÖTAJAD, VÄLJAPERSONALID VÕI ESIMESED ("StockPointi osapooled") VASTUTAVAD SINU VÕI KOLMANDA POOLE KAHJUDE KOHTA, MISTE KAHJUDE KORRALDAMISEST, MISTE KASUTAMISEST ON TULENUD, JUURDEPÄÄS MEIE VEEBILEHTEDELE, MEIE VEEBILEHTEDE KASUTAJATE POOLT MEIE VEEBILEHTEDEL AVALDATUD TEABELE VÕI MIS TAHES MUULE TEABELE, SELLELE TUGINEMINE, SELLE KASUTAMISE VÕIMETUS VÕI EBAÕIGE KASUTAMINE, SISU, MATERJALIDE VÕI TEENUSTE EEST, MIS ON SAADAVAL MEIE VEEBILEHTEDEL (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, MIS TAHES OTSESED, KAUDSED, ERILISED, KARISTUSÕIGUSLIKUD, JUHUSLIKUD VÕI KAUDSED KAHJUD VÕI KAHJUD KASUMI, FIRMAVÄÄRTUSE VÕI TULU KAOTAMISE, ÄRITEGEVUSE KATKESTAMISE VÕI ANDMETE KAOTAMISE EEST), ISEGI KUI NEID KAHJUD ON VÕIMALIKUKS PIDADA, JA OLENEMATA HAGI VORMIST, OLENEMATA LEPINGUST, DELIKTIST VÕI MUUDEST ASJAOLUDEST.

13.4. IGAL JUHUL JA SELLEST OLENEMATA EI TOHI MAKSIMAALNE VASTUTUS, MIDA TE VÕITE MEILT MIS TAHES PÕHJUSEL NÕUDA, OLLA SUUREM KUI TEGELIK RAHASUMMA, MILLE TE OMA KONTOLE KAUPLEMISEKS HOIUSTASITE, MIS VÕIS OLLA ALUSEKS TEIE KOGUNENUD KOHUSTUSTELE. TEATUD RIIGI SEADUSED EI LUBA KAUDSETE GARANTIIDE PIIRANGUID VÕI TEATUD LIIKI KAHJUDE VÄLISTAMIST VÕI PIIRAMIST NING SEEGA EI PRUUGI MÕNED VÕI KÕIK ÜLALTOODUD LAHTIÜTLEMISED, VÄLISTUSED VÕI PIIRANGUD TEIE SUHTES KEHTIDA.

14. INTELLEKTUAALOMAND NING SAIDI JA SÜSTEEMI KASUTAMISE PIIRANGUD

Sait ja süsteem sisaldavad intellektuaalse töö vilju, mis kuuluvad StockPoint'ile, sidusettevõtjatele ja teistele seotud isikutele, sponsoritele, partneritele, esindajatele, kõigile StockPoint'i nimel tegutsevatele isikutele ja teistele kolmandatele isikutele.

Veebisaidi ja süsteemi kasutamisega tunnistab ja nõustub kasutaja, et kogu veebilehe sisu ja veebilehe sisu struktuur on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi ja muude intellektuaalse tegevuse tulemustega seotud õigustega ning et eespool nimetatud õigused on autentsed ja kaitstud igas vormis, kõigil kandjatel ja kõigi olemasolevate ja hiljem loodud tehnoloogiate osas. Veebisaidi ja süsteemi kasutamise tulemusena või käesolevatel tingimustel põhineva lepingu sõlmimisel ei lähe kasutajale üle mingeid õigusi ega ka saidi ega süsteemi sisu.

Vääritimõistmise vältimiseks on kasutajal keelatud:

 • kopeerida ja/või levitada veebilehel ja/või süsteemis avaldatud intellektuaalomandi objekte, välja arvatud juhul, kui see funktsioon on selgelt ette nähtud veebilehel ja/või süsteemis;
 • kopeerida või muul viisil kasutada veebilehe ja/või süsteemi programmiosa ning selle kujundust;
 • levitada saidil ja/või süsteemis kolmandate isikute isikuandmeid ilma nende loata;
 • muuta mis tahes viisil veebilehe ja/või süsteemi programmilist osa, teha mis tahes toiminguid, mille eesmärk on muuta veebilehe ja/või süsteemi funktsionaalsust ja töövõimet;
 • kasutada registreerimise ajal sissekirjutusnimena (hüüdnimi, varjunimi) solvanguid või kolmandate isikute õigusi ja vabadusi rikkuvaid sõnu.

15. POOLTE KOHUSTUSED

Juhul, kui kasutaja rikub käesoleva lepingu tingimusi, Eesti õigusakte, moraalinorme või kui ta sõlmib lepingu tingimuste rikkumiseks kokkuleppe teise kasutajaga, on StockPointil õigus blokeerida või kustutada kasutaja konto ja isiklik konto, keelata või piirata tema juurdepääsu teatud või kõigile süsteemi funktsioonidele, kasutades tema kontot ja isiklikku kontot.

StockPoint ei vastuta veebilehe ja/või süsteemi töövõime eest ega garanteeri selle pidevat toimimist. StockPoint ei garanteeri Veebisaidil ja/või Süsteemis avaldatud teabe turvalisust, samuti ei garanteeri pidevat juurdepääsu teabele Tellimuste ja suletud Tehingute kohta, Tellimuste esitamise ja Tehingute tegemise võimalust.

Kasutaja kasutab veebilehte ja süsteemi selle algsel kujul omal vastutusel. StockPoint ei garanteeri, et kasutaja saavutab veebilehe ja/või süsteemi kasutamisest tulenevaid tulemusi.

StockPoint ei garanteeri, et veebileht ja süsteem vastavad kasutaja nõuetele, samuti ei garanteeri pidevat, kiiret, turvalist ja veatut juurdepääsu veebilehele ja/või süsteemile.

16. ERITINGIMUSED

Veebisait ja süsteem võivad sisaldada väliseid linke teistele veebilehtedele (kolmandate isikute veebilehtedele). Eespool nimetatud kolmandate isikute veebisaite ja nende sisu ei ole kontrollitud teatud nõuetele (autentsus, täielikkus, seaduslikkus jne) vastavuse kriteeriumide alusel. StockPoint ei vastuta kolmandate isikute veebilehtedel avaldatud teabe ja materjalide eest, millele kasutaja pääseb ligi veebilehe ja/või süsteemi kaudu, ega võta vastutust väljendatud arvamuste või avalduste, reklaammaterjalide, kolmandate isikute veebilehtede kättesaadavuse ja nende kasutamise võimalike tagajärgede eest.

StockPointil on õigus loovutada StockPointi teenuste kasutamisest tulenevaid õigusi ja kohustusi. Käesolevate tingimustega nõustudes annab kasutaja oma nõusoleku õiguste ja võlgade ülekandmiseks kolmandatele isikutele. Õiguste ja/või võlgade üleandmise korral teavitab StockPoint sellest kasutajat, jättes vastava teate veebilehele ja/või süsteemi.

Arvestades tehingute eripära, ei rakenda StockPoint tagastamispoliitikat.

Tehingu tegemisega nõustub kasutaja ja kannab kogu tehingu riski. Kasutaja ei saa esitada mingeid nõudeid tehingu tühistamiseks StockPointi poolt. StockPoint ei võta vastu ega töötle kellegi taotlusi tehingu tagastamiseks ja/või tühistamiseks.

17. GARANTIAD

Ei StockPoint ega selle sidusettevõtjad anna mingeid konkreetseid lubadusi veebilehe ja/või süsteemi toimimise kohta. Näiteks ei võta StockPoint mingeid kohustusi saidi sisu, süsteemi konkreetsete funktsioonide või nende usaldusväärsuse, kättesaadavuse või kasutaja vajaduste rahuldamise võime kohta. StockPoint pakub Saiti ja Süsteemi nii nagu see on.

Seadusega lubatud ulatuses välistab StockPoint kõik garantiid, tagatised, tingimused, kinnitused ja kohustused.

18. VASTUTUSE PIIRAMINE

Seadusega lubatud ulatuses ei vastuta StockPoint ega StockPointi tütarettevõtted ega StockPointi tarnijad ja turustajad saamata jäänud kasumi, tulude, rahalise kahju, kaudsete, eriliste, kaudsete, kaudsete, kaudsete ja eeskujulike kahjude eest.

Seadusega lubatud ulatuses piirdub StockPointi, selle sidusettevõtete ning StockPointi tarnijate ja turustajate vastutuse kogusumma summaga, mille olete StockPointile maksnud kõigi teenuste eest, mis osutati 3 (kolme) kuu jooksul enne vastutuse põhjustanud sündmust.

StockPoint, selle sidusettevõtted ning StockPointi tarnijad ja turustajad ei vastuta mis tahes kulude, kadude või kahjude eest, mida ei ole mõistlikult ette näha.

19. HÜVITAMINE

The User agrees to defend, indemnify and hold StockPoint, its affiliates and their respective employees, officers, directors and stockholders harmless from and against any and all damages claimed by a third party as a result of actions by User in violation of present Terms and Conditions. The User agrees to defend, indemnify and hold StockPoint, its affiliates and their respective employees, officers, directors and stockholders harmless from and against any and all damages for damages to property, bodily injury, death, or other injuries arising from the negligence or misconduct of the User or any person for whom User is legally responsible. Pool, kes taotleb hüvitist, teatab teisele poolele viivitamata kirjalikult nõudest, mille eest hüvitist taotletakse, ja teeb teise poolega koostööd sellise hagi või kohtuasja kaitsmisel. The failure to give or delay in giving any such notice shall not limit the indemnifying party's rights hereunder except to the extent it is prejudiced thereby. The indemnifying party shall have the right, at its expense, to direct any such legal proceeding and the negotiation and settlement of any such claim or demand. The indemnifying party shall have no liability for any settlement made without its consent or for any fees or expenses incurred by the other party after the indemnifying party begins directing the legal proceeding.

20. MUU

20.1. Maksustamine.

Käesolevaga tunnistate ja mõistate, et me ei kogu mingeid makse ühegi valitsusasutuse jaoks ühelgi kujul või viisil, ning te mõistate, et teie enda vastutusel on arvutada ja maksta kõik teie elukohariigis kohaldatavad maksud, mis tulenevad teie kauplemistegevusest meie Teenuste kaudu. Olenemata ülaltoodust ja ilma et see kuidagi piiraks teie ainuõiguslikku, ainuõiguslikku ja isiklikku kohustust maksta makse oma kohalikus jurisdiktsioonis, nõustute ühemõtteliselt, et me võime kinni pidada ja maha arvata kõik kohaldatavate seaduste ja määruste alusel tasumisele kuuluvad maksud, mis võivad tuleneda teie tegevuse tulemustest meie süsteemis. Kõik teie kontolt võetud summad on "brutosummad", millest me võime vajaduse korral kohaldatava seaduse alusel kõik sellised maksud maha arvata. Sellisel juhul ei ole teil StockPointi suhtes mingeid nõudeid seoses selliste mahaarvamistega.

20.2. .Kohaldatav õigus Jurisdiktsioon.

20.2.1. Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse Eesti seadusi ja neid tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele, olenemata mis tahes kollisiooninormide põhimõtetest. Kasutades meie Teenuseid nõustute tunnustama kõiki elektroonilisi ja magnetilisi andmeid ja dokumente vastuvõetava tõendina vaidluste lahendamisel mis tahes tehingute ja investeeringute osas.

20.2.2. Pooled püüavad lahendada kõik vaidlused, erimeelsused ja nõuded, mis võivad tekkida lepingu täitmisel, lõpetamisel või tühistamisel käesolevate tingimuste alusel, läbirääkimiste teel. Lepinguosaline, kellel on nõudeid, peaks saatma teisele lepinguosalisele teate, milles kirjeldatakse tekkinud nõudeid ja/või erimeelsusi.

Lepinguosaline, kes ei täida oma käesoleva lepingu kohaseid kohustusi, peab viivitamatult kõrvaldama rikkumise ja võtma nõuetekohased meetmed selle tagajärgede kõrvaldamiseks. Kõik käesolevatel tingimustel põhinevast lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused (sealhulgas vaidlused käesoleva lepingu olemasolu, kehtivuse või lõpetamise üle käesolevate tingimuste alusel või selle tühisuse tagajärgede üle) suunatakse ja lahendatakse lõplikult Eesti pädevate kohtute arbitraaži korras, kellel on ainupädevus ja ainupädevus kõigi käesolevast lepingust tulenevate vaidluste või nõuete suhtes.

Kui käesoleva lepingu ja käesolevate tingimuste täitmisega või tõlgendamisega seoses tekib vaidlus, mida ei ole võimalik lahendada rahumeelselt või vahekohtus, on ettevõttel õigus nõuda vaidluse lahendamist StockPointi asukohajärgses kohtus.

StockPointi ja kõiki seda puudutavaid õigussuhteid reguleerivad Eesti õigusaktid, arvestamata selle kollisiooninorme. Kõik tekkinud vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti õigusaktidele.

20.3. .Tingimuste keelekasutus

StockPoint võib otsustada, et esitab teile need tingimused ja/või muud dokumendid, teabe ja teated ("Teated") erinevates keeltes. Nende Tingimuste (mis tahes keeles) aktsepteerimisega tunnistate ja nõustute, et: (a) StockPointi ametlik keel on inglise keel; ja (b) mis tahes lahknevuse või vastuolude korral ingliskeelse ja muukeelse teatise vahel on ülimuslik ingliskeelne teatis.

20.4. .Sidevahendid

StockPoint jätab endale õiguse suhelda teiega e-posti, elektrooniliste vestluste, online-diskussioonide, telefoni, faksi, posti, meie poolt välja antud uudiskirjade ja/või mis tahes muude sidevahendite kaudu, olenemata sellest, kas selline side on suunatud isiklikult teile või üldiselt kõigile meie kasutajatele. Käesolevate Tingimuste aktsepteerimisega tunnistate ja kinnitate, et kõik sellised sidevahendid loetakse vastuvõetavaks ja kõik sellised teated loetakse teie poolt vastuvõetuks. Lisaks annate käesolevaga nõusoleku, et teie kontoteave ja kauplemiskinnitused on kättesaadavad Internetis, selle asemel, et neid teile posti või e-posti teel edastada. Teil on võimalik pääseda kontoteabele ligi kauplemisplatvormi kaudu, kasutades oma konto tunnuseid. Näitame kogu teie konto tegevust ja teil on võimalik näha kontoaruandeid. Kontoteabe avaldamine teie online-kontol loetakse kinnituse ja konto väljavõtete edastamiseks.

20.5. .Käesolevate tingimuste lõpetamine

20.5.1. Me jätame endale õiguse lõpetada käesolevad Tingimused ja teie konto ja registreerimine (sealhulgas teie kasutajanimi ja parool) järgmistel juhtudel:

 • - Kui me mingil põhjusel otsustame teenuse osutamise lõpetada, teatades sellest vähemalt 3 (kolm) kalendripäeva ette (seda võib teha e-posti, faksi vms. teel);
 • - Kui me usume, et olete rikkunud käesolevate tingimuste tingimusi, siis viivitamatult ja ilma etteteatamiseta;
 • - Kui teie Teenuse kasutamine on olnud mingil moel ebasobiv või rikub käesolevate Tingimuste mõtet; või
 • - avalduse, korralduse, otsuse või muu teate avaldamine seoses pankroti- või likvideerimismenetlusega, milles te osalete, kohe ilma ette teatamata;
 • - kasutaja surma korral viivitamata ja ilma etteteatamiseta

20.5.2. Te võite igal ajal lõpetada käesolevad Tingimused ja oma konto ja registreerimise (sealhulgas kasutajanime ja parooli), saates selleks e-kirja, mis jõustub StockPoint'i poolt teie konto ja registreerimise (sealhulgas kasutajanime ja parooli) lõpetamisel, mis toimub 7 kalendripäeva jooksul pärast teie e-kirja laekumist meie serveritesse, tingimusel, et te vastutate oma kontol toimuva tegevuse eest ajavahemikul meie poolt e-kirja saatmise ja meie poolt teie konto lõpetamise vahel. Kui käesolevad tingimused lõpetatakse mis tahes põhjusel kasutaja kahtlustatava väärkäitumise tõttu, jätab StockPoint endale õiguse kinni pidada kõik kontol olevad rahalised vahendid, kuni asi on lahendatud. Kõik StockPointi poolt tehtud otsused selles küsimuses on lõplikud.

20.6. .Eraldatavus

Kui käesolevate tingimuste mis tahes osa on ebaseaduslik, tühine või jõustamatu, loetakse see osa eraldatavaks ja see ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

20.7. .Muudatused käesolevates tingimustes

Te ei saa muuta käesolevate Tingimuste ühtegi sätet, välja arvatud StockPointi ametniku poolt kirjalikult, mille on kinnitanud StockPointi sekretär, ning käesolevate Tingimuste sõlmimisel ei ole Te tuginenud ühelegi asjaolule, mis ei sisaldu sellises kirjas, ega olnud muul viisil ajendatud sellest, mis ei sisaldu sellises kirjas.

Kahtluste vältimiseks ei ole meie klienditoe osakonna töötajatel õigust muuta või loobuda käesolevate tingimuste tingimustest mis tahes osas.

Me jätame endale õiguse igal ajal ühepoolselt täiendada, läbi vaadata, muuta ja/või muuta neid tingimusi, privaatsuspoliitikat, rahapesuvastast poliitikat ja tasusid. Muudatused jõustuvad 3 (kolm) päeva pärast vastavate dokumentide uue versiooni avaldamist.

Iga järgneva veebilehe külastuse korral ja enne isikliku konto kasutamise alustamist kohustub kasutaja tutvuma lepingu, privaatsuspoliitika, rahapesuvastase poliitika ja tasude uue versiooniga. Kui kasutaja jätkab veebilehe ja süsteemi kasutamist, tähendab see, et ta nõustub vastavate dokumentide uute versioonidega.

Kui kasutaja ei nõustu uute tingimuste, privaatsuspoliitika, rahapesuvastase poliitika ja tasude tingimustega, peaks ta lõpetama veebilehe kasutamise, olles lõpetanud tehingud teiste kasutajatega.

20.8. Kontaktandmed ja klienditoe teenused

Välja arvatud tingimustes ja kehtivates õigusaktides määratletud juhtudel, tuleb kõik teatised, sõnumid ja dokumendid, mis on seotud lepingust tulenevate kohustuste täitmisega, saata lepinguosalistele ja neid loetakse lepinguosaliste poolt kättesaaduks, kui need on saadetud ühe lepinguosalise volitatud aadressilt teise lepinguosalise volitatud aadressile e-posti teel. Volitatud aadress võib olla: kasutaja puhul: kasutaja isiklikus kontos märgitud e-posti aadress; StockPoint: [email protected].

PALUN TRÜKKIGE KÄESOLEVATE TINGIMUSTE KOOPIA VÄLJA OMA DOKUMENTIDE JAOKS.

Eripakkumine uutele kasutajatele

Registreeru kohe ja sinu kolm esimest tehingut viiakse lõpule ilma komisjonitasuta.

Alusta kauplemist